Välkommen till tac’s models!

Tac’s är en modellagentur som marknadsför ansikten i Sverige, samt internationellt. Vi marknadsför genom vår webbsite www.tacs.se samt genom direkta brev och kontakter.
Vi har funnits sedan 1992 och har ansikten över hela Sverige.